danas je 25.6.2024

Input:

Zakon o državnim službenicima - Članak 134. - Prestanak državne službe na određeno vrijeme

1.1.2020,