danas je 21.5.2024

Input:

Zakon o državnim službenicima - Članak 140. - Osobni očevidnici i središnji popis

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Zakon o državnim službenicima - Članak 140. - Osobni očevidnici i središnji popis

Tomislava Furčić dipl. iur.


  • - Članak 140. prestao važiti temeljem članka 10. Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11)
  • - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (dalje: Zakon o Registru) uređuje se uspostava, ustroj i vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru.
  • - Registar zaposlenih u javnom sektoru (dalje: Registar) je člankom 2. navedenog Zakona definiran kao skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima.
  • - Članak 3. navedenog Zakona definira slijedeće pojmove:
  • - zaposleni u javnom sektoru su državni službenici i namještenici, službenici i