danas je 28.9.2023

Input:

Zakon o državnim službenicima - Članak 43. - Priprema i donošenje plana

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.2.3 Zakon o državnim službenicima - Članak 43. - Priprema i donošenje plana

Tomislava Furčić dipl. iur. 


  • Jedinice za službeničke odnose pripremaju prijedloge planova prijma u državnu službu u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, i to tako da s njim bude usklađen.

  • Na temelju