danas je 25.6.2024

Input:

Zakon o državnim službenicima - Članak 66. a. - Imenovanje članova Odbora za državnu službu

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.9.2 Zakon o državnim službenicima - Članak 66. a. - Imenovanje članova Odbora za državnu službu

Tomislava Furčić dipl. iur.


  1. Predsjednik i članovi Odbora za državnu službu neovisni su u radu i svoje zadaće obavljaju nepristrano i u skladu sa zakonom.
  2. Predsjednik i članovi Odbora ne smiju obavljati