Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. - suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

5.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 01.01.2021. na snagu stupa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. koji je objavljen u NN 135/2020.

 

Budući da su Zakonom o proračunu utvrđena temeljna prava i obveze proračunskih korisnika koje nastaju u postupku planiranja, izrade, donošenja i izvršavanja državnog proračuna, ovim se Zakonom uređuje izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Državnog proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Državnog proračuna.

 

U skladu s navedenim, ovim se Zakonom uređuju:

- prava i obveze korisnika proračunskih sredstava glede njihova namjenskog korištenja

- ovlasti Vlade za zaduživanje i izdavanje obveznica na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala - ovlasti Vlade za davanje jamstva

- korištenje proračunske zalihe

- upravljanje državnom imovinom

- zaduživanje i tekuće otplate

- državna jamstva

- poticajne mjere u gospodarstvu 

- korištenje namjenskih prihoda i primitaka

- korištenje vlastitih prihoda

- ograničavanje korištenja sredstava

- novčane kazne zbog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: