danas je 13.7.2024

Input:

Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2022. godinu

14.6.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu uređuju se prihodi i primici, rashodi i izdaci Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja općeg proračuna i jamstava središnjeg proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te dugom općeg proračuna, poticajne mjere u gospodarstvu, korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika državnog proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade RH, predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

S obzirom da novi Zakon o proračunu uređuje procese vezane uz izvršavanje državnog proračuna drugačije nego što je bilo uređeno ranijim Zakonom, potrebno je bilo izvršiti određene zakonske izmjene. Stoga se novim Zakonom o izvršavanju državnog proračuna (na snazi od 3. lipnja 2022.) u odnosu na dosadašnji Zakon o izvršavanju državnog proračuna usklađuju postojeće te propisuju nove odredbe za koje obveza proizlazi iz novog Zakona o proračunu. Također, novim Zakonom brisane su pojedine odredbe dosadašnjeg Zakona o izvršavanju državnog proračuna jer su te odredbe uređene novim Zakonom o proračunu te su preciznije propisane pojedine odredbe u odnosu na dosadašnji Zakon o izvršavanju državnog proračuna.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim promjenama u odnosu na dosadašnje zakonsko uređenje u tom području.

Propisuje se nova zakonska odredba prema kojoj se sredstva za saniranje i posljedica narušavanja sigurnosne situacije u Europi zbog agresije na Ukrajinu mogu odlukom Vlade RH, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi,