danas je 13.7.2024

IzvoriArhiva

1.1.2022, dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Proračunski korisnici u sustavu PDV-aArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Proračunski korisnici kao obveznici PDV-a na stjecanjeArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Knjiženje ukradenog novcaArhiva

1.1.2022, Slavko Ričko, dipl.oec., Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Registriranje za potrebe PDV-aArhiva

25.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Proračunski korisnici kao primatelji dobara i usluga iz trećih zemaljaArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

IzvoriArhiva

1.1.2022, dipl.oec. Ksenija Kramar, ovlašteni revizor i porezni savjetnik, Sandra Hrvatin, dipl.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2023 | 2022

Tijela javne vlasti sukladno Zakonu o euru

21.3.2022, Izvor: Koordinacijski odbor za prilagodbu opće države

UvodnoArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Okružnica o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvjestaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih - 1 dio.Arhiva

19.3.2020, Ministarstvo financija, Državna riznica, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2021

Novi zakon o proračunu

1.2.2022, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

ZaključnoArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-aArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Planiranje proračuna i projekti

6.11.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Pravilnik o proračunskim klasifikacijamaJamstvo

18.1.2024, Izvor: Narodne novine

Ispostavljanje računa kod proračunskih korisnikaArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Podnošenje prijave PDV-aArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

13.2.2019, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer

Računovodstvo proračunskih korisnika s primjerimaArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Godišnji popis dugotrajne imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika

4.2.2022, Maja Coner univ..spec.oec bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Proračunski korisnici kao primatelji usluga iz EUArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Upravljanje gotovinom i sustavima plaćanja

29.1.2021, mr. sc. Katarina Boban Filipančić, Izvor: Verlag Dashöfer

Odbitak pretporezaArhiva

26.5.2021, Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, Maja Hleb dipl.oec, stalni sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Sandra Hrvatin, dipl.oec, ovl.računovođa, ovl.interni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2022 | 2021

Korona virus (Covid-19) : Obračun plaća i naknada plaće- 1 dio

17.3.2020, Maja Hleb, dipl.oec, stalno sudski vještak za računovodstvo, poreze i financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Unutarnja kontrola u javnom sektoru - I. dio

5.4.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Odgovornost za primjenu okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola

16.2.2018, Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač. ..., Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: