danas je 25.6.2024

Input:

Zakon o lobiranju u Republici Hrvatskoj

5.6.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

U Republici Hrvatskoj se po prvi puta zakonski uređuje aktivnost lobiranja. Jedan od osnovnih ciljeva uređenja lobiranja jest osiguravanje mehanizama kojim zainteresirani društveni akteri mogu sudjelovati u formiranju javnih politika, osim kroz već postojeće mehanizme, kao što je na primjer mehanizam savjetovanja s javnošću.

 

Zakon o lobiranju donesen je na 21. sjednici Hrvatskog sabora 14. ožujka 2024. godine, a stupa na snagu 1. listopada 2024. godine.

 

Što je lobiranje?

 

Pod lobiranjem se podrazumijeva svaki oblik usmene ili pisane komunikacije prema lobiranoj osobi kao dio strukturiranog i organiziranog promicanja, zagovaranja ili zastupanja određenih interesa ili prenošenja informacija u vezi s javnim odlučivanjem radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja.

 

Lobist je domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja lobira i koja je upisana u Registar lobista, te podrazumijeva:

  1. lobiste koji lobiraju za korisnike lobiranja, uključujući konzultante koji se bave lobiranjem i profesionalne lobiste
  2. b) lobiste koji lobiraju u ime poslodavca kod kojeg su zaposleni ili
  3. c) lobiste koji predstavljaju profesionalne, poslovne ili druge sektorske interese, uključujući

    profesionalna, sportska, gospodarska i interesna udruženja, nevladine udruge i organizacije

    civilnog društva

Lobiranom osobom smatra se svaka osoba koja je kao dužnosnik, poseban savjetnik ili rukovodeći službenik izabrana, imenovana, zaposlena ili na drugi način angažirana u tijelima zakonodavne ili izvršne vlasti, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uključujući njihovim upravnim tijelima, odnosno drugim pravnim osobama i tijelima koja imaju javne ovlasti i koja sudjeluje ili je nadležna za javno odlučivanje, te koja