Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom – II. dio

15.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

U NN 10/2021 (od 05.2.2021.) objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (dalje: Zakon o obnovi) koji je stupio na snagu prvog dana od dana objave u NN.

 

Naziv Zakona je izmijenjen na način da isti sada glasi »Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije«.

 

Zakonom o obnovi uređuje se način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tim nepogodama, određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenim područjima.

Provedba Zakona o obnovi u interesu je Republike Hrvatske i u javnom interesu.

 

Izmjena je u članku 5. u kojemu se iza stavka 2. dodaje novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno, Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu u visini od 100 % za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave iz stavka 2. ovoga članka za koje Vlada Republike Hrvatske proglasi katastrofu u smislu zakona kojim se uređuje sustav civilne zaštite.«.

 

Novina je odredba kojom se propisuje osiguranje sredstava za provedbu zakona na način da se iza članka 5. dodaju naslov iznad članka i novi članak 5.a koji glase:

»Osiguravanje

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: