danas je 13.7.2024

Input:

Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

6.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakonom o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se ustroj i vođenje Registra zaposlenih u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: Registar) te ustroj i korištenje informacijskog sustava Centraliziranog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: COP).

Zakon se primjenjuje na državna tijela i javne službe, a ne primjenjuje se na državna tijela osnovana zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Javne službe na koje se ne primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama (NN br. 27/01. i 39/09.) dužne su unijeti podatke o zaposlenicima u Registar u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a obračunavati i isplaćivati plaće, ostala materijalna prava, naknade i drugi dohodak putem COP-a u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanjem na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN br. 34/11.). Ovaj Zakon je stupio na snagu 10. lipnja 2023. godine.

Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama je središnja baza podataka o zaposlenicima i vanjskim suradnicima u državnoj službi i javnim službama koja se vodi radi kvalitetnog i učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima i centraliziranog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama. Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Centralizirani obračun plaća u državnoj službi i javnim službama (u nastavku teksta: COP) je informacijski sustav za obračun i