danas je 30.9.2023

Input:

Zakon o studentskim poslovima

22.10.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dana 19.10.2018.godine u Saboru je izglasan konačni prijedlog zakona o studentskim poslovima kojim je propisano da je student osoba koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građanin je Republike Hrvatske i građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske ili student na razmjeni za vrijeme studiranja u Republici Hrvatskoj, a koji nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Ovim zakonom izjednačavaju se u pravima i obvezama redoviti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Prava temeljem Zakona o studentskim poslovima ostvaruje i druga osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos i to najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje, odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Obveze poslodavca

Poslodavac koji zaposli studenta dužan je:

  • voditi evidenciju o studentima,
  • čuvati ugovor i isprave vezane uz isplatu,
  • na zahtjev inspektora rada dužan je predočiti gore navedeno,
  • na zahtjev posrednika