danas je 23.3.2023

Najnovije

Zakon o službenoj iskazniciJamstvo

16.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Predmet Zakona Članak 1. Ovim Zakonom uređuje se izdavanje i uporaba službene iskaznice u državnim tijelima. Primjena Zakona Članak 2. (1) Ovaj Zakon primjenjuje se na državna tijela. (2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na državna tijela osnovana zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabaviJamstvo

16.3.2023, Izvor: Narodne novine

... Članak 1. U Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 101/17 i 144/20), u članku 3. stavku 1., iza riječi: »veća od« riječi: »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.650 eura&#171 ...

više članaka
Tema mjeseca
Video seminari

Najčitanije
IZDVAJAMO IZ NAŠE PONUDE
KONFERENCIJE - AKTUALNA PONUDA

Imovinsko-pravni odnosi u praksi

Imovinsko-pravni odnosi u praksi je online časopis namijenjen stručnoj publici, odnosno odvjetnicima i pravnicima koji se bave s imovinsko-pravnim pitanjima, uknjidžbama i unosima nekretnina i zemljišta općenito. U časopisu je teoretski i praktično obrađena problematika katastra nekretnina, zemljišnih knjiga, zemljišno-knjižnog postupka, uređenja zemljišnoknjižnog stanja i upisa u zemljišne knjige, sređivanja zemljišnih knjiga u parničnom postupku itd. 

Pravilnici za poslovanje (primjeri)

Primjeri (šprance) internih pravilnika koji Vam trebaju za poslovanje, kao što su: pravilnik o radu, radnom vremenu, evidencije o radnicima, primjeri ugovora i obrazaca iz područja računovodstva, poreza, obračuna plaća i zaštite okoliša. 

Vodič kroz konta knjiženja i protuknjiženja

Vodič kroz konta sa pripadajućim protustavkama, pojmovima i njihovim primjerima knjiženja.

Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru

Kako i sam naslov kaže, Vodič kroz javnu nabavu sukladno novom zakonskom okviru, pojašnjava postupak javne nabave za ponuditelje i naručitelje. Kroz jednostavan tekst i slikovne primjere, upozorava Vas na moguće propuste i savjetuje pri svakom koraku ovog postupka. 

Registrirajte se u besplatne enovine
Input:
FREE WEBINARI ZA KORISNIKE

Trenutno nema online seminara, ali novi će biti dostupni uskoro.

PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 22.3.2023
 1 USD0 eur (0)
 1 GBP0 eur (0)
 1 CZK0 eur (0)
 100 JPY0 eur (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3.981,68 EUR 24 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj
ostalo
Kalkulator zateznih kamata